Darbo aukštyje pagrindai

 

Patvirtinimas

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 str. 5 dalis nustato, Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė, mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei saugaus darbų atlikimo tvarką bei tarptautiniais standartais, tarptautinėmis gairėmis ir norminiais dokumentais, taikomais Europos Sąjungoje bei kitose pramoninėse valstybėse. Programa įgyvendinama atsižvelgiant į paklausą (Direktyva 89 / 391 / EEB - DSS).

Tikslai

Naujos technologijos, darbuotojų įtraukimas, tinkamai prižiūrima infrastruktūra bei tinkamai vykdoma veikla sąlygoja traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažėjimą, tačiau šioje srityje dar yra ką tobulinti. Bazinio darbų saugos mokymo tobulinimas dar labiau pagerintų padėtį, nes tokie mokymai užtikrintų, kad visiems darbuotojams būtų suteikiama būtina informacija apie darbų saugą bei pagrindinių rizikos veiksnių atpažinimą ir lavinami tokios rizikos išvengimo įgūdžiai. Potencialiems šioje pramonėje dirbsiantiems darbuotojams suteikti pagrindines saugaus darbo organizavimo žinias bei supažindinti juos su taisyklėmis, taikomomis pasaulinėje pramonėje vadovaujantis atitinkamais standartais.

Kurso turinys

Teorija:

Darbo aukštyje principai; Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; Darbas naudojant kopėčias ir pastolius.

Asmeninė apsauginė įranga; Viso kūno apraišai (užsidėjimas, teisingas patikrinimas); Absorberiai su kabliais (tikrinimas, naudojimo principai).

Apsaugos nuo kritimo priemonės; Virvių sistemos, vertikalus, horizontalus judėjimas; Kritimo faktoriai, jų prevencija; Darbo aukštyje pavojai (pakibimo trauma ir kt.).

Praktika:

Aukštalipio instruktavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, susipažinimas su darbo vieta objekte, naudojamomis paaukštinimo priemonėmis ir kita darbų saugos įranga ir priemonės.

Praktinis aukštalipių darbų atlikimas, atsižvelgiant pagal pasirinktą situaciją, vadovaujant profesijos mokytojui-atestuotam aukštalipio darbų vadovui.

Praktinis darbo aukštyje pozicionavimas, vertikalių ir horizontalių saugos sistemų įrengimas.

Kam skirta

visi pramonės sektoriaus darbuotojai, vykdantys darbus aukštyje.

Trukmė

8 val. - 1 d.

Reikalavimai kandidatams

Nuo 18 metų;

Praktiniam mokymui (vertinimui) yra numatytas atitinkamas fizinis krūvis. Mokymų organizatorius privalo užtikrinti, kad prieš dalyvaujant praktiniuose mokymuose, kandidatai patvirtintų savo tinkamą sveikatos būklę.

Kurso apribojimas

16 asmenų

Pažymėjimas

Sėkmingai mokymus baigusiems darbuotojams išduodamas mokymo kurso baigimo pažymėjimas.