Pirmosios pagalbos

UAB “Jūrininkų treniruočių centras” nuo 2018-07-16 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM įsakymu Nr. T1-1042 išduota Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-616, verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymais.

UAB “Jūrininkų treniruočių centras” organizuoja privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintą mokymo ir atestavimo tvarkos aprašą.

Reikalavimai

 

PP Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

PT Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

PG Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa