Priešgaisrinė sauga

 • Darbuotojų priešgaisrinės saugos, išgyvenimo teoriniai, bei praktiniai mokymai 4val. / 0,5d.

 • Įmonės vadovo, asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą 8val. / 1d.

 • Priešgaisrinė sauga atliekant ugnies darbus neformalus mokymas 6val. / 0,7d.

(HOT WORKS FIRE SAFETY TRAINING)

 • Gaisrų gesinimas elektros įrenginiuose ir energetikos objektuose 4val. / 0,5d.

 • Ugniagesio, dalyvaujančio gesinant gaisrus įvadinis neformalus mokymas 30val. / 3,5d.

 • Darbas uždaroje erdvėje ir gelbėjimas neformalus mokymas - 16val. / 2d.

Confined Spase Entryand Rescue Training (CSERT)

 • Darbuotojo dirbančio uždarose erdvėse neformalus mokymas - 8val. / 1d.

Confined Spase Entry Training (CSET)

 • Uždarų erdvių darbų vadovas neformalus mokymas – 8 val./ 1d.

 • Confined Space Entry Supervisor Training (CSEST)

 • Darbo vietos atmosferos matavimas neformalus mokymas - 4 val. /0,5 d.

Gas Measurement Training (GMT)

 • Darbininko, dirbančio su kvėpavimo organų apsaugos aparatais neformalus mokymas 16val. / 2d.

Self-Contained Breathing Apparatus Training(SCBAT)

 • Darbuotojo, dirbančio su oro kompresoriais neformalus mokymas 8val. / 1d.