Nuo kokio aukscio reikalingas aukstalipio pazymejimas

Aukštalipio pažymėjimas

Aukštalipio pažymėjimas reikalingas dirbant pavojingus darbus, kurie dirba aukštyje, esant pavojui nukristi ir patirti traumą. Prie pavojingų darbų LR Vyriausybė patvirtino pavojingų darbų sąrašą, nauja redakcija 2018-11-01 - , kurioje priskiriami visi darbai, kai atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus ir naudojamos apsaugos nuo kritimo priemonės, tai yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai), kita aukštalipių įranga.

Darbuotojas, dirbantis aukštalipio darbus turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų, apmokytas ir atestuotas, turėti aukštalipio pažymėjimą, pasitikrinęs sveikatą, bei instruktuotas tokiems darbams (aukštalipio darbų saugos ir sveikatos instrukcija).

Atliekant pavojingus darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, nauja redakcija 2019-07-01 - , darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti jam pavestą darbą. Kai darbuotojui nepakanka profesinių įgūdžių arba instruktuojant suteiktų žinių, kad jis galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jo sveikatai, darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja darbuotojo mokymą darbo vietoje, įmonėje ar mokyklose, mokymo įstaigose, kurios vykdo mokymą vadovaudamosi Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais. Sėkmingai mokymus baigusiems pagal aukštalipių rengimo mokymo programas, darbuotojams išduodamas aukštalipio mokymo kurso baigimo pažymėjimas.