Priešgaisrinė sauga

UAB “Jūrininkų treniruočių centras” organizuoja ir vykdo darbuotojų priešgaisrinės saugos, išgyvenimo teorinius, bei praktinius mokymus, reglamentuotus Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-07-27 įsakymu Nr. 1-233. Mokymo programa parengta, vadovaujantis Minimaliais reikalavimais valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programa, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2003-06-20 įsakymu Nr. 112 (pakeitimai 2012-09-04 įsakymo Nr. 1-270).