Aukštalipiai

Aukštalipis dirbdamas aukštyje turi mokėti įvertinti kenksmingus faktorius, rizikos veiksnius, išmanyti pagrindines dinamikos sąvokas. Kritimo ir apsaugos organizavimo principus, mokėti sudaryti pagrindines grafines schemas. Aukštalipis turi mokėti aukštalipio darbų atlikimą, tai pastolių montavimą bei demontavimą, darbas lopšiuose, mobiliosiose darbinėse kėlimo platformose, įrengiant ar renovuojant stogus, kitus rekonstrukcijos remonto darbus. Sugebėti atlikti darbus kybant ant virvių, kopti ir leistis įvairiomis konstrukcijomis. Aukštalipis turi mokėti pasirengti apsaugines priemones nuo kritimo iš aukščio ir atlikti jų priežiūrą. Laikytis nelaimingų atsitikimų dirbant aukštyje prevencijos ir mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą.